Työturvallisuuskorttikoulutus avaa silmiä ja auttaa tunnistamaan riskejä

Antti Rontti – Jyväskylän Kiinteistöpalvelun toimistopäällikkö ja AIT-isännöitsijä

Työturvallisuuteen panostaminen ja sitä kautta työtapaturmien vähentäminen nollatasolle on tänä päivänä jokaisen toimialan tavoite. Näin on myös kiinteistöalalla. Kiinteistöjen huolto-, siivous- ja viherpalveluiden tuottamiseen erikoistunut Jyväskylän HuoltoSilta on toiminut alalla jo yli 30 vuoden ajan. Yrityksessä on työturvallisuuskorttikoulutusten kautta tavoitteellisesti edistetty henkilökunnan työturvallisuutta ja järjestetty koulutusta myös yhteistyökumppaneille.

Jyväskylän HuoltoSillan Heikki Simonen on järjestänyt kiinteistöalan työturvallisuuskoulutuksia vuodesta 2002 alkaen. Jyväskylän Kiinteistöpalvelun toimistopäällikkö ja AIT-isännöitsijä Antti Rontti ja Sulun Kiinteistönhoidon tekninen isännöitsijä Petteri Kukko ovat molemmat ottaneet osaa Jyväskylän HuoltoSillan järjestämään työturvallisuuskorttikoulutukseen yhdessä yritystensä muiden työntekijöiden kanssa.

–  Heikin ja HuoltoSillan kautta saimme koulutuksen meille ja meidän alallemme sopivaksi. Yleisessä työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita käsitellään luonnollisesti paljon yleisemmällä tasolla, eivätkä ne kosketa samalla tavalla, Rontti kertoo.

– Saman opin työturvallisuuskorttia varten saa periaatteessa missä vaan, mutta Heikin huoltoliiketaustan ansiosta pystyimme käsittelemään asioita kiinteistöalan perspektiivistä. Se oli tärkeä pointti, että koulutus oli suunnattu meille ja meidän ryhmällemme, Kukko painottaa.

”Työturvallisuuskortti olisi mielestäni hyvä olla kaikilla, jotka ovat työelämässä”

Petteri Kukko – Sulun Kiinteistönhoidon tekninen isännöitsijä

Sekä Rontti että Kukko kokivat työturvallisuuskorttikoulutuksen hyvin hyödylliseksi ja silmiä avaavaksi kokonaisuudeksi. Työturvallisuuskortti ei toistaiseksi ole pakollinen kaikille kiinteistöalan työntekijöille, kuten esimerkiksi isännöitsijöille, mutta molemmat haluavat kannustaa kaikkia alalla toimivia käymään koulutuksen siitä huolimatta.

– Työturvallisuuskortti olisi mielestäni hyvä olla kaikilla, jotka ovat työelämässä millä tahansa alalla, Kukko sanoo.

– Koulutuksen myötä sitä tulee paremmin huomioitua esimerkiksi kulloisenkin saneerauskohteen olosuhteet, kuinka voimme siellä kulkea ja niin edelleen. Meidän on nyt myös helpompi havaita esimerkiksi asukkaan tai jonkun ulkopuolisen turvallisuuteen liittyviä seikkoja, Rontti avaa.

Mies paikallaan

Rontti ja Kukko korostavat molemmat Simosen vankan ammattiosaamisen ja pitkän kokemuksen merkitystä koulutuksen sisällön osalta. Simonen osasi heidän mukaansa katsoa ja käsitellä asioita oikealla tasolla eri näkökulmista.

– Heikki toi asioita esiin tavattoman hyvin omalla, rauhallisella olemuksellaan. Kouluttajalla on oltava työkokemusta, jotta voi kouluttaa sellaisiakin henkilöitä, jotka ovat olleet töissä jo pitkään. Pelkät insinöörin paperit eivät siihen riitä, Kukko toteaa.

– Heikki oli aivan ehdottomasti mies paikallaan siinä hommassa, Rontti kiteyttää.