Lähtöilmoitus

 • Muuttajan tiedot

 • Mistä muutetaan

 • Muuttopäivä

 • Asumisperuste

 • Mukana muuttavien tiedot

 • Lisää henkilö painamalla +-painiketta
 • Huoneistoon jäävien asukkaiden tiedot

 • Lisää henkilö painamalla +-painiketta
 • Minne muutetaan

 • Lisätietoja

 • Muuttoilmoituksen palautuksen jälkeen ilmoitamme nimenmuutokset huoltoyhtiölle, jolloin huoltoyhtiö vaihtaa nimet oveen ja ilmoitustaululle ja suorittaa ovenavaukset vain yllä mainituille henkilöille.

  Muista tehdä myös poismuuttoilmoitus muuttaessasi talosta pois, että käyttökorvausten perintä päättyy oikeaan aikaan.