JVA:n Sini Keronen: ”Olemme saaneet Jyväskylän Huoltosillalta laadukkaita leikkikenttiä”

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän suurin vuokranantaja. Jyväskylän Huoltosilta on heidän yhteistyökumppaninsa sekä huoltoyhtiönä että leikkikenttäurakoitsijana. JVA:n Sini Keronen painottaa leikkikenttien turvallisuuden ja hyvän laadun tärkeyttä ja nämä asiat ovat täyttyneet yhteistyössä Huoltosillan kanssa.

Sini Keronen on toiminut JVA:lla kiinteistönpitoinsinöörinä kolme vuotta. Hänen toimenkuvaansa kuuluu muun muassa erilaisten remonttitöiden valvontaa ja eri urakkatoimijoiden kilpailutukset. Keronen kertoo, että jokaisena kolmena kesänä heillä on ollut leikkikenttäurakka Jyväskylän Huoltosillan kanssa.

– Kilpailutimme toimijoita leikkikenttäurakkaan ja Huoltosilta valikoitui yhteistyökumppaniksemme voitettuaan urakkakilpailun. Huoltosilta erottui edukseen myös paikallisuudellaan, Keronen kuvailee.

”Ammattimainen työnjohto ja asiointi pelaa”

Urakka alkoi vanhojen leikkivälineiden purkamisella. Huoltosilta tilasi uudet välineet JVA:n määrittelemältä välinetoimittajalta ja kasasi uudet välineet leikkipaikalle. Sen jälkeen paikalle ajettiin uutta, puhdasta turvahiekkaa. Urakan lopussa Huoltosilta laati loppuraportin, jossa välineet on tarkastettu ja todettu turvallisiksi.

– Työmailla käydään aina aika ajoin katsomassa työn jälkeä ja laatua. Pääasiallisesti urakat ovat sujuneet ammattitaitoisesti, eikä isompia reklamaatioita ole tarvinnut tehdä, Keronen avaa Huoltosillan toimintaa.

Erityistä kiitosta Keronen antaa Huoltosillalle myös aikatauluissa pysymisestä.

– Huoltosillalla on aina ollut ammattimainen työnjohto ja asiointi heidän kanssaan pelaa. Heiltä saattaa kesken urakan tulla uusia ehdotuksia ja käymme niistä sitten yhdessä neuvotteluja, Keronen kehuu.

Lasten turvallisuus etusijalla

Sini Keronen kertoo, että leikkikenttien kunto ja ylläpito ovat tärkeitä asioita asukkaille. Jyväskylän Vuokra-asuntojen taloissa asuu paljon lapsiperheitä ja leikkivälineet ovat jatkuvasti kovassa käytössä.

– Taloyhtiöllä on vastuu siitä, että kaikki välineet ovat kunnossa. Sen vuoksi aika ajoin on tehtävä uudistuksia ja varmistettava välineiden turvallisuus, Keronen kertoo.

Erityistä kiitosta Keronen antaa Huoltosillalle myös aikatauluissa pysymisestä urakan aikana.

– Aikataulut ovat aina pitäneet ja olemme saaneet uusia, laadukkaita leikkikenttiä. Kaikki toimenpiteet on tehty, mistä on sovittu, Keronen päättää.